WIE IS ONS

Kruispunt is ‘n Christusgesentreerde gemeenskap wat strewe na Bybelse dissipelskap, liefdevolle gemeenskap en wedersydse aanmoediging.

Ons doel is:

Om die Woord van God suiwer en getrou te bedien aan Afrikaanssprekende mense oor alle grense heen.

Om gelowiges te help om ‘n Bybelgefundeerde, Christusgesentreerde en Evangeliegedrewe lewe te leef.

Redding is:

Uit Genade alleen, deur Geloof alleen, in Christus alleen.

Wat ons geloof aanbetref:

Ons staan onder die gesag van die Skrif alleen.

Ons streef om te leef tot die eer van God alleen.